۸۵

کاش زلزله دیگری می‌آمد

و بی انصافی‌های ملت و مسئولین

را آوار می‌کرد روی سرشان.

اشتراک گذاری این مطلب!

۸۴

آدم‌های خوب 

زیاد هستند.

آدم‌هایی که می‌توان 

خیلی دوستشان داشت.

اشتراک گذاری این مطلب!

۸۳

شهادت هدف نیست.

پاداشی است به تو خواهند داد،

اگر برای اهدافی خاص قدم برداری.

اشتراک گذاری این مطلب!

۸۲

گوش‌هایت را نگیر 

که حرف‌هایم را نشنوی.

گوش بده، ولو اینکه عمل نکنی.

اشتراک گذاری این مطلب!

۸۱

شیوه‌ و نوع همدردی با دیگران،

نشانه‌ی بلوغ عقلانی و انسانی ماست.

قرار نیست 

با تخریب یکدیگر و شایعه پراکنی،

با کسی همدردی کنیم. 

که این خود درد و مصیبت دیگری است.

اشتراک گذاری این مطلب!

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 18

 
 
فراخوان چی شد طلبه شدم