۸۹

کاش جای تو بودم

 و خود را داشتم…

۸۸

ناگهانی می‌آیی و می‌روی،

دلم هری می‌ریزد…

۸۷

یک نگاه به خاطره‌ای

که فقط خاطره است،

تا عمق جان می‌سوزاند.

۸۶

من آن طوفان در راهم…

۸۵

کاش زلزله دیگری می‌آمد

و بی انصافی‌های ملت و مسئولین

را آوار می‌کرد روی سرشان.

1 3 4 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 18